Menu
10628 - Balle 28 Nov 18 - 029 Banner
Førskole

Førskole

Børn har brug for tryghed, tid og forudsigelighed, når de skal vænne sig til et nyt miljø. Derfor har vi i Balle børnehave stor fokus på den gode overgang fra børnehave til skole. Det har stor betydning for det enkelte barn, at det føler sig tryg og ”hjemme” i det nye miljø, for bedre at kunne lære nyt og mestre hverdagen.

Det år barnet skal starte i skole, starter barnet i førskolegruppen/Midgård 1. april på skolen. Fra januar til april, arbejder vi meget med at få børnene til at føle sig integreret og trygge ved skolen.  
 

  • Vi er med til morgensang på skolen en gang om ugen
  • Vi leger i Midgård/Bifrost en formiddag om ugen
  • Børnene er med til at hente mad i skolens køkken
  • Børnene bruger skolens toiletter
  • Vi leger på skolens legeplads
  • Vi er med til arrangementer på skolen
  • Overleveringssamtaler mellem børnehave og skole

Vi er også bevidste om den gode overgang, for de børn der ikke skal til Balle Friskole, men til en anden skole i nærmiljøet. Her besøger vi også den kommende skole, har overleveringssamtale og deltager i skolens arrangementer.

Åbent hus aften

Kom og besøg os tirsdag den 21. maj 2019 til vores åbent hus aften.

Vi er en boglig orienteret skole med fokus på den enkelte elev i fællesskabet, hvor vi prioriterer høj faglighed, linjefagene rytmisk gymnastik, spring-styrke, musik, fodbold, håndbold, samt obligatorisk gymnastik for alle.

Læs mere her